Masterise TV | MASTERISE GROUP: ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TỪ VIỆT NAM TRONG VIDEO PHỎNG VẤN ĐỐI TÁC CỦA UNICEF TẠI CHÂU Á

🎉 MASTERISE GROUP: ĐẠI DIỆN DUY NHẤT TỪ VIỆT NAM TRONG VIDEO PHỎNG VẤN ĐỐI TÁC CỦA UNICEF TẠI CHÂU Á
(English caption below)
Dự án “Innovation for Children” của Masterise Group và UNICEF Việt Nam phối hợp thực hiện vinh dự trở thành dự án đại diện từ Việt Nam về Hợp tác chiến lược của UNICEF tại khu vực châu Á.
Góp mặt cùng Masterise trong video là 14 đại diện từ các Tập đoàn đa quốc gia trên khắp châu Á, như Google, Central Group, Kimberly-Clark, ,… với những sáng kiến chiến lược, có quy mô lớn và sức ảnh hưởng bền vững.
Kỷ niệm 1 năm hợp tác chiến lược giữa Masterise Group và UNICEF Việt Nam (27/4/2022 – 27/4/2023), xin mời Quý Khách hàng, Quý Đối tác cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ từ những tập đoàn trên khắp Châu Á có chung tầm nhìn sứ mệnh kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em – thông qua hợp tác chiến lược cùng UNICEF. 🌍🌱💚

🎉 MASTERISE GROUP IS PROUD TO BECOME VIETNAM’S REPRESENTATIVE IN THE INTERVIEW WITH UNICEF ASIA’S STRATEGIC PARTNERS
Masterise Group, in collaboration with UNICEF Vietnam, is proud to be recognized as a representative project in UNICEF’s strategic cooperation in Asia. Our “Innovation for Children” project has been featured alongside 14 representatives of multinational corporations across Asia, including Google, Central Group, Kimberly-Clark, and more, with large-scale, strategic initiatives and lasting influence.
As we celebrate one-year of strategic cooperation between Masterise Group and UNICEF Vietnam (April 27, 2022 – April 27, 2023), we invite valued Customers and Partners to listen to inspiring stories of corporations across Asia who share a common mission with us in creating a better future for all children through our strategic partnership with UNICEF.
Let us work together to make a positive impact on the lives of Vietnamese children and create a better world for future generations! 🌍🌱💚
#UNICEFVietNam #MasteriseGroup #BuildABetterFuture #InnovationForChidlren

► Hỗ trợ mua bán chuyển nhượng Bất động sản: https://bdsdonghanh.com/

Exit mobile version